Negativa tankar är förstås någonting som vi alla som tränar brottas med. Och i så gott som alla fall leder de till försämrad prestation. Det finns dock sätt att handskas med dessa tankar. Ett sätt är att, när de väl dyker upp, förvandla dem till positiva tankar genom ett positivt inre samtal. Enligt Weinberg är det första man ska göra att göra upp en lista på alla negativa tankar som försämrar prestationen, eller leder till andra negativa följder. Målet med detta är att känna igen vilka situationer som leder till en negativ spiral, och varför. Nästa steg är att skapa en positiv utsaga för varje negativ tanke, syftet med detta är att kväva det negativa tänkandet i sin linda. När man åstadkommit detta listar man upp de negativa tankarna i en kolumn, och de positiva i en annan. I mitt fall ser kolumnen ut på följande sätt:

Bryt negativa tankemönster

Det finns också några viktiga punkter man bör tänka på när det gäller att optimera koncentrationen. Cue-words är ett effektivt sätt att utlösa en önskad respons. De kan vara deskriptiva, till exempel ”Ryggen rak och blicken framåt”. Huvudsaken är att de skall vara enkla och skall per automatik utlösa den korrekta responsen.

En annan viktig punkt är att man inte bör vara värderande i sitt tänkande. När man tränar tenderar man att utvärdera sin prestation och bedöma den som bra eller dålig, det vill säga man tillskriver en positiv eller en negativ värdering till det man gör. Detta brukar leda till personliga och ego-influerade reaktioner, och i slutändan resulterar detta i ett sämre resultat. Detta beror på att efter man börjat värdera varje enskild prestation man gör slutar det oftast med att man börjar generalisera. I mitt fall, till exempel, om det gått dåligt några träningspass är det lätt hänt att jag börjar tänka på att jag gjort nåt fel i träningen och detta i sin tur har lett till att jag blivit svagare. Trots att det i själva verket bara beror på att jag är i en lågprestererande period. Om jag då börjar tänka negativt leder detta till en negativ spiral som i sin tur leder till muskelspänning, överansträngning, samt bristande koncentration. För att undkomma problemet med det överdrivet värderande tänkandet bör man försöka se saker och ting för vad de verkligen är. Att till exempel den dåliga veckan helt enkelt är en naturlig reaktion på en hård träningsperiod, eller kanske på en slarvig kosthållning, eller början på en förkylning.

En tredje punkt är att man bör fastställa rutiner och följa dessa. Forskning har visat att träningsrutiner hjälper utövaren att hålla sitt fokus på det som i sammanhanget är viktigt. Dessa rutiner bör alltså vara utformade så att de hjälper individen att fokusera på träningen.

Avslutningsvis är det viktigt att man befinner sig ”här och nu” när man tränar. Som alla som någon gång tränat vet är det svårt att hålla fokus på träningen hela tiden eftersom irrelevanta vardagstankar hela tiden pockar på uppmärksamhet. Vad man då bör göra är att så gott det går lämna vardagen utanför gymmet och försöka koncentrera sig på uppgiften som står till hands. Om irrelevanta tankar uppstår mellan övningarna, är det viktigt att ha ”cue-words” som till exempel ”fokusera” till hands så att du snabbt kan komma in i den nödvändiga koncentrationsfasen igen.